Garu的逍遙遊 (Garu's Getaway)

Garu的逍遙遊
別號
別號 1,803 PLAYS
烘烤店Gamesperk
烘烤店Gamesperk 1,147 PLAYS
Alkirian
Alkirian 1,584 PLAYS
無辜的橙子收穫
無辜的橙子收穫 1,147 PLAYS
Bubblewrap瘋狂
Bubblewrap瘋狂 1,161 PLAYS
五圈
五圈 85 PLAYS
跳躍技能大師
跳躍技能大師 170 PLAYS
遊戲玩法
箭頭鍵向上 - 向前移動。向下箭頭鍵 - 向後移動。空格鍵 - 跳轉。
遊戲介紹

逃避遊戲。幫助Garu擺脫Pucca,通過跳上粉碎掉掉麵條,避免墜落的心中充滿了Pucca愛,否則Garu會失去忍者的力量! 請享用!

需要幫助?查看我們的視頻攻略
TAGS